В момента има 14 посетителя в сайта
Моля, оценете новия ни дизайн:
 

Share

Начало МИСТИЧНО МИСТИЧНО Значение на името - част 1

Най-четени

Значение на името - част 1

Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

За много хора името не  е нищо повече от едно название, което дават на децата си - в повечето случай робувайки на старата традиция детето да се кръщава на бабите и дядовците си.Какво обаче означава в действителност името, което носим и което избираме за детето си и доколко то дава отражение върху Съдбата на човек, можете да разберете тук.

Старите евреи преди хиляди години са променяли името на болния с име, благоприятно като вибрация за случая и той оздравявал.

Египетските мистици са преподавали принципите на числата като една от най - свещените мистерии. Когато човек изучи принципите на числата и буквите до най-големи тънкости, може да постави живота си в хармония с Природата, с Бога. Числата, свързани с буквите, са енергии, насочени към материалното поле, които обуславят качествата на индивида и го характеризират като личност.

Таблица 1

Единични вибрации Двойни вибрации Тройни вибрации

1 А 10 Ж(Й?) 100 С

2 Б 20 К 200 Т

3 Ц 30 Л 300 Ю

4 Д 40 М 400 В

5 Е 50 Н 500 У

6 Ф 60 О 600 Ш

7 Г 70 П 700 Я

8 Х 80 Щ 800 З

9 И 90 Р 900 Ч (?)

Трите вида вибрации имат различно значение. Добре е името да съдържа букви от трите вибрации. Буквите с единична вибрация са много силни. Те имат отношение към принципите и действат през целия живот на човека. Двойните вибрации поддържат силата и градят – духовният свят. Тройните вибрации са съграденото – осъщественото на физическото поле. Когато името съдържа букви и от трите вида вибрации, човек има по - благоприятни външни условия и по - богата съдба. Добре е името да бъде по–дълго, с по–голям брой и различни букви. Да се избягват къси имена с еднотипни вибрации. Къси имена са Ана, Иво. Еднотипни вибрации имат имената Мими, Лили и др. Да се избягва съкращаването на дългите имена, което винаги би действало отрицателно върху живота на индивида. Например името Трендафила има 10 букви. Не е добре близките й да я наричат Филче. Човек живее по девет години във всяка буква от името си. Девет години съответната буква влияе върху характера и съдбата на индивида със своите положителни и отрицателни качества. Ако името е съставено от малко на брой букви, например Ана, след 27 години (3х9), Ана ще започне нов цикъл на 28-та си години, в случая с А и отново ще следват 3 цикъла от по 9 години до края на името. Името Ана може да се удължи с двойно „нн" в средата.

За да узнаете именното число, трябва да съберете числата на буквите на името. Изчислява се само собственото име. Презимето не се изчислява, защото се отнася до фамилията. Полученото число се редуцира до едноцифрено.

Например името Анна:

1 + 5 + 5 + 1 = 12 = 3

Числото 3 е именното число на Анна. Именното число упражнява най – мощно влияние в живота на индивида. Вибрацията на именното число владее над опитността на живота.

Числата с единична, двойна и тройна вибрация се разделят на три триади:

Таблица 2:

I 1 – 5 - 7 10 – 50 - 70 100 – 500 - 700

II 2 – 4 - 8 20 – 40 - 80 200 – 400 - 800

III 3 – 6 - 9 30 – 60 - 90 300 – 600 - 900

Чрез триадите се разбира доколко именното и рожденото число са в хармония.

Числото на датата на раждане има своя собствена характеристика. То, както и именното число, трябва да се редуцира до едноцифрено, ако не е такова. Например 28 е 2 + 8 = 10 = 1. Единицата е редуцираното рождено число на даден човек, роден на 28-ми. Доколко животът на този човек ще бъде хармоничен и щастлив, зависи от хармонията или дисхармонията между рожденото и именното число. Ако Анна е родена на шестия ден от месеца, нейното именно число 3 и рожденото й число 6 са в хармония, защото и двете са от триадата 3-6-9.

Поради хармоничното съчетание на двете числа, Анна ще има добри външни и вътрешни условия за осъществяване на своите духовни подтици и начинания. Но ако Анна е родена на първия ден от месеца, рожденото и именното число ще бъдат от две различни триади. Нейната личност ще бъде поставена на ред изпитания, противоречия, болести. Ако именното и рожденото число се намират в различни триади, т.е. не са в хармония, между мислите, чувствата и действията на индивида ще липсва хармония. И като резултат несполуката ще идва вместо успеха, болестта вместо здравето. Именното число владее над рожденото, защото е велика положителна сила, която слиза в посока към материалния свят. Рожденото число е велика отрицателна сила, която владее физическото поле. То показва пътя, който индивидът трябва да извърви при своето еволюционно движение нагоре. Вибрацията на именното число владее над общите житейски условия, индивидът чувства неговата сила в домашните и социални отношения. Рожденото число действа по–пряко върху физическото тяло и засяга здравето на индивида. За да бъде човек здрав, работоспособен, необходимо е рожденото и именното число да бъдат в хармония – в един и същ тригон. Именното число 3 в името Анна и рожденото число 1 не са в хармония. Анна не може да промени рожденото си число, но именното може. Тя трябва да избере ново име с именно число от триадата 3 – 6 - 9.

В Таблица 3 се вижда как числата и съответстващите им букви упражняват влияние върху органите на човешкото тяло. Триадите също оказват влияние върху органите на човешкото тяло.

Таблица 3

Числа Части на тялото

1 10 100 глава

2 20 200 бъбреци

3 30 300 черен дроб

4 40 400 черва

5 50 500 стомах

6 60 600 мозък

7 70 700 сърце

8 80 800 детеродни органи

9 90 900 нервна система


Таблица 4

Триади

1 – 5 – 7 горна част на тялото, от кръста нагоре

2 – 4 – 8 долна част на тялото, от кръста надолу

3 – 6 – 9 черен дроб, мозък, нервна система

Щастливи дни, месеци и години

Въпросът за щастливите дни, месеци и години е свързан отново с триадите.

Таблица 5

Триади Хармонични дни

1 – 5 – 7 1,5,7,10,14,16,19,23,25,28

2 – 4 – 8 2,4,8,11,13,17,20,22,26,29,31

3 – 6 – 9 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30

Триади Хармонични месеци

1 – 5 – 7 Януари, май, юли,октомври

2 – 4 – 8 Февруари, април, август, ноември

3 – 6 – 9 Март, юни, септември, декември

Нашите щастливи дни, месеци и години са хармонични за осъществяване на нашите материални интереси. Силата на дните е по–голяма, отколкото на месеците. Месеците са по–важни , отколкото годините; а годините влияят на общите условия повече, отколкото на отделни събития. Дните на месеците, които са двуцифрени числа, трябва да се редуцират до едноцифрено число от съответната триада. Примери: 30=3; 12=3; 15=6; 27=9. Три, шест, девет са основните числа в третата триада.

Годините се изчисляват като се редуцират техните числа до едноцифрено число. Например 1942 година 1+ 9 + 4 + 2 = 16 = 7. Числото 7 е в хармония с триадата 1 – 5 – 7 и в дисхармония с останалите две триади. Щастливи години са тези, които могат да се разделят на числото на рождената дата. Злощастни години са ония, които не могат да се разделят на числото на рождената дата. Например година 1908 е щастлива за кое и да е лице от триадата 3 – 6 – 9, понеже

1 + 9 + 0 + 8 =18 = 9.

Числото 9 се дели на всяко от числата от триадата 3 – 6 – 9.

Съвършени и несъвършени имена

Съвършените имена се състоят от нечетен брой букви. За да се усъвършенства името, трябва да обърнем внимание на три контролиращи сили, наречени: крайъгълен камък, централен камък и горен камък. Крайъгълен камък се нарича началната буква в името. Централният камък в едно име е централната буква, а горният камък в едно име е последната буква.

Влиянието на крайъгълния камък е най-силно, защото целият живот на индивида е под неговите вибрации. Ако неговото число не влиза в триадата на рожденото число, сигурно е, че лицето ще срещне много спънки в живота.

Понеже крайъгълният камък определя в голяма степен живота на човека, той ще действа съвместно, в периоди от по девет години, с всяка следваща буква от името.

Централният камък или средната буква от името носи тежестта на арката и трябва да бъде силна материална буква. Ако името се състои от четен брой букви, остава без централен камък. Такива лица не могат да проявяват в достатъчна степен концентрация на съзнанието си поради липса на обединяваща сила вътре в човека. Централният камък хармонизира името и се превръща в разпределител на силите на душата.

Горният камък е последната буква на името. Той е завършваща сила и съдържа в себе си постигането на всички възможности. Неговото влияние е много мощно, показва перспективата на развитието.

Крайъгълният камък, централният камък и горният камък се отнасят до първата, втората и третата степени на всяко едно число и към числата на трите триади, както посочва следната таблица:

Таблица 6

Крайъгълен камък Централен камък Горен камък

1 или А 10 или Ж 100 или С

2 или Б 20 или К 200 или Т

3 или Ц 30 или Л 300 или Ю

4 или Д 40 или М 400 или В

5 или Е 50 или Н 500 или У

6 или Ф 60 или О 600 или Ш

7 или Г 70 или П 700 или Я

8 или Х 80 или Щ 800 или З

9 или И 90 или Р 900 или Ч

Пример за едно съвършено име е името Давид. Централният и горният камък се намират в същата триада като именното число:

Д А В И Д

4+1+4+9+4 =22=4

В хармоничното име крайъгълният, централният и горният камък трябва да бъдат в една триада. Ако рожденото число на цар Давид е също от триадата 2 – 4 – 8, резултатът ще бъде напълно хармоничен.

Не е добре числото на името и рожденото число да са еднакви, защото ще се получи прекалено струпване на еднотипни енергии. Например лице с именно и рождено число 5 ще живее дълго време в свой измислен, въображаем свят. Лице с именно и рождено число 9 ще бъде много оригинално, но и много нервно, защото числото 9 влияе силно на нервната система на човека. При именно число 10 и рождено число 10 лицето ще бъде голям идеалист, съвсем непрактично и ще се превърне в бреме за околните.

Коментари  

 
0 # Елена 2013-01-07 11:47
:-) Името Давид е изчислен0о напълно грешно
Д А В И Д
5+1+3+9+5=23=5 е числото..
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # generic cialis 2014-12-11 15:54
Terrific article! That is the type of information that are meant to
be shared across the net. Disgrace on Google for now
not positioning this submit upper! Come on over and visit my website .
Thanks =)

Here is my weblog ... generic cialis canada: http://canadianpharmacyshippingusa.com/
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # does cialis work 2015-03-20 23:02
I used to be able to find good info from your articles.


My homepage; does cialis work: http://canadianedrugstore.com/
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # Match.Com 2015-04-07 05:07
I was recommended this website by way of my
cousin. I'm not sure whether or not this put up is written via
him as nobody else know such specified about my trouble. You are amazing!
Thank you!
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # DennySKinson 2015-06-18 03:24
Hurrah! At last I got a weblog from where I can really get valuable data concerning my study and knowledge.
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # CarrollFAlbares 2015-07-08 03:40
If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies then he must be pay a visit this web page and be up
to date every day.
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # DuaneRWendelberger 2015-07-11 06:12
Howdy! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through a few of the posts I realized
it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I discovered it and I'll be book-marking
it and checking back frequently!
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # AdelleCBeuttel 2015-07-11 08:31
The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she
can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.

I know this is completely off topic but I had to share
it with someone!
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # ToneyZHowson 2015-07-11 11:05
Hello There. I found your weblog the usage of msn. This is an extremely well written article.
I'll make sure to bookmark it and come back to
read extra of your useful info. Thanks for the post.
I will definitely comeback.
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # KeriEKimel 2015-07-13 17:36
Hi would you mind letting me know which webhost you're
working with? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good internet hosting provider
at a honest price? Many thanks, I appreciate it!
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # BookerLBrussell 2015-07-17 14:19
It's an awesome article in support of all the internet people; they will obtain benefit from
it I am sure.
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # ErwinNZaunbrecher 2015-07-19 17:36
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
add to my blog that automatically tweet my newest twitter
updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
reading your blog and I look forward to your new updates.
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # ChereIHeikkila 2015-07-21 14:41
Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4!
Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

Carry on the superb work!
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # RosendoREasey 2015-07-21 18:04
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here regularly.

I'm quite sure I will learn plenty of new stuff right
here! Best of luck for the next!
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # AlfredHDabbraccio 2015-07-24 19:55
Outstanding quest there. What happened after? Good luck!
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # BoydFBoughman 2015-07-25 19:20
I was suggested this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such
detailed about my difficulty. You are incredible! Thanks!
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # EarnestRThadison 2015-07-25 20:07
Its like you read my mind! You appear to know
a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with some pics to drive
the message home a bit, but other than that, this is great blog.
A great read. I will definitely be back.
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # MirtaEHamelton 2015-07-28 15:18
I like it when individuals come together and share thoughts.
Great website, continue the good work!
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # ChinaMBurrer 2015-07-31 02:23
When someone writes an article he/she maintains the thought of
a user in his/her mind that how a user can be aware of it.
So that's why this article is outstdanding. Thanks!
Отговор | Цитиране | Цитиране
 
 
0 # ArlieXVontungeln 2015-08-02 07:01
Hi there I am so delighted I found your web site, I really found you by accident, while I was searching on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say
cheers for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also
love the theme/design), I don’t have time to browse it all at
the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I
have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up
the superb jo.
Отговор | Цитиране | Цитиране
 

Добави коментар

Рекламирайте при нас,чрез Ваш линк,като изпратете SMS с текст - ключова дума "dama", след която напишете името на сайта си /като преди адреса на сайта Ви задължително сложете www / на номер 1094 (цена 4.80лв с ДДС). Например: dama www.cleopatra.services-st.com
Рекламният линк към Вашия сайт е валиден 30 дни от датата на публикуването.Рекламното поле е за 10 линка. Станете по-известни с нас!

Адвокат Адвокатска кантора Регистрация на фирми